Kvinnor och barn i Peddie, tidigare Transkei, Östra Kap

Jag besökte en av våra nya partners Peddie Women’s Support Center i tidigare Transkei, Östra Kap. Det är en liten kvinnoorganisation som arbetar mot könsbaserat våld, spridning av hiv och aids och verkar för jämställdhet. Det är en liten organisation vars huvudsakliga verksamhet utgörs av samtal i byarna som utgör distriktet Peddie och försöka etablera stödgrupper med något högre kunskap i dessa byar. Landskapet i Östra Kap är fantastiskt vackert och varierande. Gröna kullar, betesmarker, vete- och majsfält, och mjuka kullar avlöser varandra. Östgra Kap är Sydafrikas fattigaste provinsen och de områden som tidigare utgjorde bantustaterna eller homelands är de fattigaste delarna av provinsen med över sjuttio procents arbetslöshet, hög hiv och aids prevalens och utspritt våld mot kvinnor och barn. Det är på många sätt ett bortglömt område som lämnats åt sig själv.

Vid besöket besöker vi två byar och deltar i workshops som hålls i byns samlingslokal. Vid den ena informerar man om vilka delar av de lokala myndigheterna som gör vad och i den andra pratade man om våld inom familjen och våldtäkt mot barn. Vid det ena besöket ställde sig deltagarna upp och sjöng en välkomstsång som gjorde mig både glad och generad. Jag har svårt att veta hur jag ska reagera i en sådan situation. Så jag gjorde det som föll mig in, dansade med de gamla kvinnorna och det verkade fungera rätt så bra.

Varför sker det så många våldtäkter i Sydafrika mot både kvinnor och barn, framförallt i Östra Kap? Jag ställde frågan upprepade gånger till olika personer. Arbetslösheten, känslan av maktlöshet, politikerna behandlar problemet som ett individuellt problem och inte strukturellt. Svaren berörde inte frågan direkt och dansade runt istället utan att tala klarspråk. En kollega och bekant i Cape Town svarade, ”För att vi under så lång tid har avhumaniserats. Boerkulturen är en våldsam, machokultur som högaktar styrka och makt. Svarta och färgade har under så lång tid förringats sitt människovärde på arbetsplatsen, i vardagen, på alla platser utanför hemmet och blir det fortfarande. Enda platsen mannen har möjlighet att utöva någon makt är i hemmet. Över sin familj, sin fru, sina barn och sina bröders och systrars barn”. Samtidigt säger det inte varför just den här provinsen, som på många sätt var mest avskild från Apartheidsystemets direkt inflytande, drabbats så hårt. Frågan förblir obesvarad. Ingen tycks egentligen veta. Åtgärderna är dock detsamma som så ofta, utbildning och utveckling. Kunskap och arbete.

Jämställdheten i Sydafrika kännetecknas av motsägelsefullhet. På arbetsmarknaden, inom utbildningsväsendet samt på de flesta nivåer inom det politiska systemet närmar sig kvinnors andel 50 procent och konstitutionen garanterar allas lika rättigheter. Samtidigt präglas samhället av traditionella, patriarkala strukturer som hindrar kvinnor från att utkräva sina rättigheter. Detta tar sig exempelvis uttryck i ett utbrett sexuellt våld. Fyra av tio män anger att de har varit fysiskt våldsamma mot sin partner och enligt en WHO-rapport var den första sexuella upplevelsen för 40 procent av Sydafrikas kvinnor förknippad med tvång. Denna strukturella underordning har även påverkat kvinnornas utsatthet för hiv och aids. Kvinnor som har självkänsla och styrka nog att sätta sina egna villkor och bestämma fullt ut över sina kroppar löper mindre risk att smittas av sjukdomen.

Annonser

2 kommentarer

Filed under Från Sydafrika

2 responses to “Kvinnor och barn i Peddie, tidigare Transkei, Östra Kap

  1. AnnMari

    Det är intressant att läsa det du skriver men oändligt sorgligt. Att de som borde hålla ihop och stötta varandra i sin misär istället trampar på varandra, på dem som står dem närmast.

  2. Sara

    Instämmer med mamma, så oerhört sorgligt och svårt att förstå.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s