Tag Archives: motstånd

Blandade känslor är en underdrift

Vi vann. Men förlorade samtidigt. Det gick inte riktigt att vara glad igår. Jag ville det så gärna efter den fantastiska kampanj vi genomfört tillsammans men Sverigedemokraternas framgångar talar direkt till mig och min familj. Det berör mig personligen. Det handlar om mitt barns framtid. Vi bör diskutera förklaringar och möjligt handlingsutrymme och låt oss börja att med klar blick konstatera att ett rasistiskt parti fick 789 112 röster och 49 mandat i riksdagen. De går fram i hela Sverige och i alla åldrar.

Deras grogrund är misstro, rädsla, vidgade klassklyftor, växande ojämlikhet och en generell avsaknad av samhällsvisioner som bär. Alliansprojektet har drivit på denna samhällsutveckling neråt under åtta år. Och vi socialdemokrater har varit idépolitiskt märkligt valhänta när det gäller att möta densamma.

Samtidigt kan vår förklaring val efter val på Sverigedemokraternas framgångar inte ständigt stanna vid att dem kanske är ett rasistiskt parti men deras väljare är det inte. Då missar vi något väsentligt och därmed även möjligheten att aktivt bemöta det. Vi avfärdar inga andra partiers väljare på det sättet. Analysen av Socialdemokratins med- och motgångar har inte som utgångspunkt att stora delar av väljarkåren inte delar vår samhällsanalys och inte egentligen tror på vårt politiska programs föreslagna lösningar. Om vår politiska analys ger för handen att Sverigedemokraternas parti, dess organisation och politiska idéer i grunden är rasistiska så är ju rimligtvis även en stor del av dem som stödjer partiet det. Liksom för andra partier är väl inte alla Sverigedemokraternas väljare övertygade rasister men vad har vi egentligen för skäl att avfärda deras val med med komplexa socioekonomiska argument? Jag menar att det är viktigt för hur vi bemöter deras framgång och bekämpar dem.

Först och främst behöver vi sjösätta reformer som konkret och rent faktiskt förändrar folks vardag i staden och på landsbygden, i syfte att återupprätta välfärdsstaten, minska arbetslösheten, åtgärda ojämlikheten på arbetsmarknaden och kraftigt reducera samhällsklyftorna.

Samtidigt och trots det komplicerade förhandlingsläge som tvingar till kompromisser som vi nu befinner oss i måste Socialdemokratin offensivt våga tro på och vidareutveckla våra visioner om en mer jämlik, rättvis och solidarisk värld fullt ut. Orka formulera en dröm som klarar av att bära ett framtida samhällsbygge och staka ut en väg att samla medborgarna kring. En vision som inkluderar vår tids stora utmaningar och formulera dess svar: miljön, migrationen och jämställdheten. Vi måste orka ta striden om perspektiven och våga lita på att det bär.

Men för att begränsa Sverigedemokraternas framgångar räcker inte bara det, vi måste även utveckla vårt antirasistiska arbete, med stöd av dessa nyformulerade visioner, och idogt kämpa för att trycka tillbaka dessa krafter. Arbetarrörelsen har här en central roll att spela. Det utbildningsarbete och den organisering som påbörjats inom LO måste fortsätta och utvecklas och vi behöver ta tillvara den folkrörelse som återupplivats i samband med denna valrörelse. Låt oss ta tillvara alla de miljontals samtal vi fört och ha dem som en utgångspunkt för att vitalisera partiarbetet och åter komma riktigt nära väljarna. Möta dem i deras oro och argumentera emot rasism och främlingsfientliga antaganden.

Vi vann men det är nu det verkliga arbetet börjar.

 

Annonser

1 kommentar

Filed under Tankar om samhället, Valår

Motreaktioner

Det sägs att vi inte har sett en sådan framväxt av rasistiska, nazistiska och fascistiska partier sedan tiden för andra världskriget i Europa. Återigen utmanas själva grundtankarna i demokratin om allas lika rätt och frihet. Om medbestämmande och deltagande. Mänskliga rättigheter ifrågasätts och relativiseras. Jämlikhet och solidaritet avgränsas och villkoras.

Politiker rör runt i vattnet så dyn gör vikar smutsigt bruna. Högermilis marscherar på gatorna. Attackerar meningsmotståndare för att döda. Vandaliserar skolor, moskéer och synagogor.

Sverige har sin plats i ett europeiskt sammanhang. Bland stöveltrampen från de svartklädda i Ungern, Grekland och Spanien, de Wilders hatiska tal mot islam, Siv Jensens del i den norska regering, finner vi också de mordhot som riktas mot brandmän, sjuksystrar och läkare. I detta Europa köper svenskar flygbiljetter till Ukraina för att kämpa med sina fascistiska bröder. Eko ges åt historien.

I detta samhällsklimat. Inför hoten mot de grundläggande villkoren för demokratins existens, tycks vår offentlighet märkligt valhänt. Valtaktik tystar ner frågan. Nyhetsrapporteringen förminskar och avpolitiserar attackerna på våra rättigheter. På scenen lägger sig tystnaden.

Men det mullrar utanför teaterns dörrar. På vissa debattsidor. I sociala nätverk och i möteslokaler. En attack i Kärrtorp och tiotusentals svarar med en röst, ett solidariskt motstånd visas i dussintals städer. Ett mordförsök i Malmö och tiotusentals samlas på Möllevångstorget, på Medborgarplatsen, i Sundsvall. Och vi rör oss tillsammans. Står upp tillsammans. Visar tillit och lojalitet. I motreaktionen finns det hopp. Jag blir så in i själen glad över den. Den ger oss styrka och motbevisar tankar om en växande cynism. I det breda motståndet ligger framtidstron.

En journalistvän till mig brukar klaga över att sydafrikansk media endast skriver om hur, när och var. Aldrig varför. Alltför stor del av svensk media och alltför många svenska politiker gör samma misstag. När det är den frågan som är den väsentliga. Så att samband och strukturer blir tydliga. Så att svarat kan bli organiserat och medvetet. Tills dess att Europa åter talar om frihet och rättvis. Tills dess att vi här hemma har vunnit vår riksdag och det offentliga samtalet åter

Lämna en kommentar

Filed under Tankar om samhället